Print this page

Khoan giếng công nghiệp ở vùng sâu vùng xa

 1. Công trình Hiệp Đức Phước Sơn Quảng Nam

2. Công trình khoan giếng ngầm Nam Giang

3. Công trình Hòa Khương - Hòa Vang

4. Công trình Đại Lộc - Quảng Nam

Read 11081 times
Rate this item
(0 votes)
Last modified on Thứ sáu, 17 Tháng 6 2016 07:36
Super User

Latest from Super User

Login to post comments